Historie modelu Tilia

Když se v roce 2009 začala létat soutěžní kategorie RCEJ (tzv. plechovky) se stejnosměrným motorem typu 400, koncepce soutěžních modelů byly vesměs konstrukčního provedení. Postupným vývojem této kategorie se začaly prosazovat modely laminátové konstrukce, tak zvané vakuovky.

S kamarádem Honzou Mickou jsme se rozhodli, že chceme na soutěžích vyhrávat, a proto vymyslíme a taky postavíme tento laminátový speciál . Tím začala naše dvouletá anabáze bádání, hledání správných ale i slepých cest v technologii výroby vakuovky. Jenom výběr samotného profilu křídla trval necelý rok. Nejprve jsem v programu Profili II  vybral cca 10 vhodných profilů. Po empirických testech na Profili II, zůstaly 3 profily, které jsme již testovali přímo na našich modelech. Z reálných testů jsme nakonec vybrali profil R3, který jsem si v programu Profilli II sám navrhl. Tento profil několikaletým používáním v našich soutěžních érech  prokázal, že jeho aerodynamické vlastnosti jsou ideální pro používání na modelech podobných soutěžních kategoriích – RCEK, RCVS, RCEV.

V roce 2014, když jsem navrhl novou 100“ TILIi 25, se vlastnosti profilu R3 maximálně projevily velmi dobrým kluzem a stabilitou při točení stoupáků.

Ruda Vybíral

puvodni-tilia                                                                                                 původní prototyp Tilie